SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi

Ürün Kodu: 060520210240
Stok Durumu:
In Stock
Sepete Ekle
Açıklama

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) antikorlarının kalitatif olarak saptanmasına yönelik güvenilir, hızlı kromatografik immünokimya testi

SARS-CoV-2 antikor testleri

 

Antikor testleri hasta temasının izlenmesi, önceki maruz kalma durumlarının tanımlanması ve epidemiyolojik çalışmalar açısından kritik önem taşır. Hastalığın yayılma düzeyini ve yükünü ve asemptomatik enfeksiyon oranını tespit etmek ve morbidite ve mortaliteyi daha iyi tahmin edebilmek için acilen epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu test, şüphelenilen COVID-19 hastalarının tanılanmasına yardımcı olmak üzere Roche'un cobas® SARS-CoV-2 PCR testi gibi moleküler testlerle birlikte kullanılabilir. SARS-CoV-2'ye bağışıklık hakkında sahip olduğumuz bilgiler arttıkça, virüse karşı bağışıklık geliştirerek sağlık uzmanlarının hastaları daha iyi yönetmesine yardımcı olan kişilerin değerlendirilmesi yararlı olabilir.

 

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testi uzak konumlarda güvenilir ve doğru test yapma imkanı vererek, laboratuvar diagnostik testlerini tamamlayarak ve etkili taramaya olanak sağlayarak genel olarak sağlık altyapısı üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu durum uzman personele ve laboratuvarlara aşırı iş yükü bindirmeden yaygın bir şekilde toplu tarama yapılmasını mümkün kılmaktadır. Hastalar, yerel ve ulusal politikalarla birlikte davranış şekillerini değiştirmelerine, virüsün kontrol altına alınmasına ve kısıtlama stratejilerinin optimize edilmesine yardımcı olacak hızlı ve kolay bir cevap alma imkanına kavuşabilecektir. Hastalar ile doktorlar arasında test sonuçlarını tartışmak üzere takip randevularına duyulan ihtiyaç önlenebilir.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testinin önemli özelliklerinden biri de bu testin parmak ucundan alınan çok küçük miktarda bir kapiller kan numunesi (20 μl) ile yapılabilmesidir. Bu durum, damar yolundan kan numunesi almanın çok mümkün ya da kolay olmadığı yaşlı ve güçsüz kişilere bile test yapmanın yolunu açmaktadır. Ayrıca, bu hızlı test güvenilir sonuçlar sunduğundan klinisyenler sonuçlara güven duyabilir ve kendilerinden emin bir şekilde hastalarına tavsiyelerde bulunabilir43.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antikor Testine genel bakış:

 • Hızlı sonuç alabilme imkanı (10-15 dakika) - test sonuçlarını görüşmek için takip randevularına gerek kalmaz

 • Özel eğitim gerektirmeyen kolay kullanım olanağı

 • Sadece çok küçük miktarda (20 ul) bir kapiller kan numunesi gerekir

 • Laboratuvar testlerine erişilemeyen veya damar yolundan kan numunesi almanın uygun olmadığı alanlarda teste erişim imkanı.

 
 
 
 

Test kiti bilgileri

 

Bu kit kullanıma hazırdır ve ürünle birlikte verilmeyen parmak delme cihazı (lanset) dışında test yapmak için gerekli tüm ekipmanları içerir. 

 

Parmaktan veya kulaktan kan numunesi alınacaksa bir parmak delme cihazı (lanset) gerekir. Roche, olağan satış kanalları yoluyla sipariş edilebilecek "Accu-Chek Safe T Pro"nun kullanılmasını tavsiye eder. 20 mikrolitrelik bir numune alınmasını sağlayabilecek diğer herhangi bir parmak delme cihazı da kullanılabilir.

 

Test için aşağıdaki bileşenler gereklidir ve kitte yer almaktadır:

 • Test cihazı (nem çekici madde ile birlikte bir folyo kese içine yerleştirilmiş)

 • Buffer şişesi

 • Kapiller tüp (20 μl) (isteğe bağlı)

 • Kullanım talimatları
 • Hızlı Başvuru Kılavuzu

 

Koronavirüsün yakından görünümü

 

 

Kaynaklar

 

 1. Su, S. et al. (2016). Trends Microbiol. 24(6), 490-502. 
 2. Zhu, N. et al. (2020). N Engl J Med. 382(8), 727-733. 

 

 

 

 

Benzer Ürünler